CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Tema De Proiectare

Propune realizararea unei Clădiri mixte : pentru învățământ primar și preșcolar , dar și sală multifuncțională. Corpul de clădire propus vine în întâmpinarea nevoilor sociale și îmbunătățirea condițiilor în care copiii își petrec primii ani de viața. 

 

Din punct de vedere funcțional, clădirea cuprinde o sală multifuncțională, cu o capacitate totală de 70 de persoane, o sală de grupă pentru învățământ primar pentru un număr de 18 copii, o sală de clasă pentru 24 de elevi și spațiile adiacente care asigură funcționarea activității de învățământ primar.