ELABORARE PUD, REABILITARE, EXTINDERE ȘI ECHIPARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (GRĂDINIȚĂ) ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR (CREȘĂ) ÎN COMUNA JUCU, LOC. JUCU-HERGHELIE, AMENAJĂRI EXTERIOARE

Descriere:

Provocarea proiectului a fost preluarea Documentației de avizare a lucrărilor de intrevenții și transformarea acestuia într-un proiect care să corespundă normelor în vigoare având condițiile actuale de pandemie și conformarea construcției la securitate de incediu.

 

Având în vedere starea construcțiilor existente cu zone avansat degradate și cu o igrasie semnificativa a fost o provocare mare de a reconfigura ansamblul astfel încât să corespundă cerințelor in vigoare din PUG și să satisfacă nevoile utilizatorilor. Proiectul în sine a fost o provocare având în vedere dimensiunea și complexitatea acestuia a fost necesar o colaborare strânsă între specialități și experți pentru a soluționa problemele apărute pe parcursul proiectării

Tema De Proiectare

realizararea unei Clădiri mixte prin extindrea celor două corpuri de clădire existente și recompartimentarea acestora : pentru învățământ preșcoșar (grdiniță) și antepreșcolar (creșă) , dar și sală multifuncțională. Corpul de clădire propus vine în întâmpinarea nevoilor sociale și îmbunătățirea condițiilor în care copiii își petrec primii ani de viața.

 

 

Din punct de vedere funcțional, clădirea cuprinde o sală multifuncțională, cu o capacitate totală de 193 de persoane, din care în zona de grădinița 150 persoane, din care  90 copii preșcolari (grădiniță),10 cadre didactice și personal auxiliar, zona sălii multifuncționale: 40 persoane. La  Creșa: 29 persoane, din care 25 copii antepreșcolari (creșă) și 4 cadre didactice și personal auxiliar.