1. TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare este documentația care reprezintă punctul de plecare pentru fazele următoare ale proiectului. Beneficiarul stabilește în comun cu arhitectul / alți specialiști tema de proiectare dorită – funcțiuni, spații, aspect arhitectural, suprafețe, materiale, metodă constructivă. Se corelează solicitările investitorului cu condiționările tehnico – urbanistice generate de amplasament, cu respectarea prevederilor specifice din legislația în vigoare.

2. CERTIFICATUL DE URBANISM

Acte necesare din partea beneficiarului: C.F. pentru amplasament, documentație topografică, acte de identificare firma/persoană fizică.

3. ANTEPROIECTUL – PROIECTUL PRELIMINAR SAU STUDIUL DE FEZABILITATE

Propunerea unei soluții de ansamblu coordonată cu condițiile urbanistice și cu mijloacele financiare ale investitorului; definirea condițiilor contractuale.Documentații ce prezintă soluții de arhitectură și tehnice, estimări ale costului și duratei execuției.

4. DOCUMENTAȚIILE PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

a) OBȚINERE AVIZE/ACORDURI conform CERTIFICATULUI DE URBANISM

AVIZE ȘI ACORDURI care fundamentează ACORDUL UNIC (dupa caz):

 • Alimentare cu apă;
 • Canalizare
 • Energie electrică
 • Gaze naturale
 • Telefoane
 • Protecție Civilă
 • Securitatea la incendiu
 • Sănătatea publică
 • Protecția mediului
 • Drumuri județene
 • Salubritate

AVIZE ȘI ACORDURI SPECIFICE în situații deosebite de amplasament și de funcționalitate (după caz), de la:

 • Ministerul Transporturilor
 • Ministerul Culturii
 • Ministerul Apărării Naționale
 • Administrația Națională Apele Romane
 • Autoritatea Aeronautică Civilă Română
 • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
 • Inspectoratul de Stat în Construcții
 • Proiectantul inițial

▪ ALTE STUDII:

 • Expertiză tehnică
 • Studii de impact asupra mediului
 • Studii de insertie in sit
 • Studiu geotehnic
 • Ridicare topografică a terenului

b) INTOCMIRE D.T.A.D.
Documentație tehnică pentru autorizația de desființare (dacă este cazul).

c) INTOCMIRE D.T.A.C. – obligatoriu înainte de începerea execuției lucrărilor.
Proiectul pentru autorizația lucrărilor de construire, elaborat conform Anexei 1 din Legea 50/ 1991, republicată, cu respectarea prevederilor din C.U. și obținerea avizelor solicitate prin C.U.. Proiectul va fi verificat, după caz, de verificatori tehnici atestați. D.T.A.C.-ul este stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic.

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE se obține în baza Certificatului de Urbanism (C.U.) și a Documentației Tehnice pentru Autorizația de Construire (D.T.A.C.), respectiv a Documentației Tehnice pentru Autorizația de Desființare (D.T.A.D.), la care se anexează toate Avizele/ Acordurile/Studiile solicitate în C.U., dovada dreptului de proprietate asupra terenului și dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură la Filiala Teritorială a Ordinului Arhitecților din România.

5.  PROIECTUL TEHNIC (P.T.)

Întocmirea tuturor documentațiilor ce includ realizarea unui obiectiv de investiții; pe baza acestor documentații se execută lucrările de construcții autorizate, se urmărește și se controlează calitatea acestora.
Proiectele de specialitate care formează proiectul tehnic pentru un obiectiv de investiții sunt următoarele:

 • arhitectură, inclusiv soluții tehnice, detalii de execuție, detalii de finisaj, antemasuratori, devize de valori, tablouri de tâmplării;;
 • proiect director în cadrul proiectului tehnic;
 • structura de rezistență;
 • instalațiile generale aferente construcției (inclusiv cele pentru incinta, până la inele de racord sau contoarele de branșament la rețelele publice de utilități), în care se includ instalațiile de încălzire (eventual de ventilație, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V și pentru curenți slabi: telefonie, TV, rețea de calculatoare, semnalizare, alarmare - securitate etc.), sanitare (apă, canalizare) și gaze;
 • dotări și instalații tehnologice - dacă este cazul;
 • mobilier, dotări P.S.I. și pentru protecția muncii - dacă este cazul;
 • lucrări conexe construcției (amenajări exterioare, sistematizarea verticală a terenului și drumurile din incinta, platforme, parcaje, împrejmuiri, demolarea unor construcții existente pe amplasament etc.) - dacă este cazul;
 • branșamentele și racordurile la rețele edilitare (apă-canal, energie electrică, gaze, telefonie), după caz;
 • organizarea de șantier.

6.  ALEGEREA CONSTRUCTORULUI ȘI PREGĂTIREA EXECUȚIEI

Oferte din partea posibililor constructori și analiza ofertelor de către beneficiarul lucrării.

Alegerea unui antreprenor (constructor) și a unui diriginte de șantier, pe baza unor oferte făcute de constructor pe baza proiectului tehnic.

7.  DETALIILE DE EXECUȚIE, SANTIERUL ȘI URMĂRIREA LUCRĂRILOR

Documentații de detaliu necesare pe parcursul execuției; prezența periodică sau la cerere a proiectanților pe șantier; participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calității execuției prevăzut în PT.

Verificarea conformității lucrărilor de execuție cu autorizația de construire.

Asigurarea cu detalii și urmărirea astfel încât execuția să respecte întocmai proiectul, prescripțiile regulamentare în vigoare, cerințele investitorului și coordonarea acestor detalii cu antreprenorii și furnizorii.

Stabilirea soluțiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare.

8.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Potrivit prevederilor legale în vigoare, recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente este actul prin care beneficiarul declară că acceptă, preia lucrarea (cu sau fără rezerve) și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifica faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și în conformitate cu documentația de execuție.CUM LUCRĂM

De-a lungul anilor, experiența și calitatea serviciilor oferite au dus la dezvoltarea unor proiecte de calitate și la o colaborare foarte bună cu clienții.

Suntem o echipa tânăra, ambițioasă și mereu la curent cu ultimele noutăți din domeniul arhitectural. Oferim profesionalism, servicii de calitate, consultanță funcțională, estetică și legislativă.

În procesul de proiectare, primul pas este stabilirea TEMEI DE PROIECTARE împreună cu beneficiarul; o temă cât mai bine formulată va determina o proiectare mai eficientă.

Analizăm proiectul și propunem cea mai bună soluție arhitecturală, ținând cont de constrângerile legislative, urbanistice și datele din teren.

Ai o întrebare despre locația unde vrei să construiești, despre teren? Vrei să afli pașii necesari pentru a putea construi? Cum obții avizele și autorizațiile necesare? Vrei să știi care este costul construcției și cum să optimizezi investiția?

Colaborează cu echipa noastră!

Acest site utilizează module cookie pentru a îmbunătăţi serviciul. Utilizând acest site, sunteţi de acord cu această utilizare. Consultaţi politica noastră privind modulele cookie.
OK